Экспорт Импорт Инвестиции

Как найти клиентов за рубежом, во Вьетнаме

Как найти клиентов за рубежом, во Вьетнаме (Покупателей, поставщиков, производителей) Как и где найти клиентов (поставщиков покупателей) во Вьетнаме? Кто поможет найти клиентов? Как выйти на рынок Вьетнама?

Вьетнам перспективный и дружественный рынок для экспорта и импорта товаров из России. Вьетнам входит в зону свободной торговли Евразийского экономического союза, что упрощает оформление товаров и логистику.

Главная задача для предприятия остается неизменной: Как найти клиентов во ВЬЕТНАМЕ! При этом задача усложняется ограничениями по перемещениям между странами, в условиях пандемии.

Сеть международных экспертов предлагает решение — услуги программы «парсер Союзконсалт», по поиску клиентов (покупателей поставщиков во Вьетнаме, а также по всему миру.

Наш алгоритм-программа находит заявки на интересующие вас продукцию, направляет ваше коммерческое предложение, и собирает заявки. Далее, вы получаете базу данных с контактами и запросами ваших клиентов.

Вся процедура переговоров проводится на основании международных стандартов. Сопровождаем пред контрактную подготовку сделки. На основании запроса, готовы сопроводить сделку под ключ.

Онлайн консультации Международных экспертов Обращайтесь!

Найдем клиентов за рубежом, во Вьетнаме WhatsApp +79169906144

Làm thế nào để tìm kiếm khách hàng (nhà cung cấp, người mua) tại Việt Nam? Việt Nam là một thị trường đầy hứa hẹn và thân thiện cho xuất nhập khẩu hàng hóa từ Nga. Việt Nam là một phần của khu thương mại tự do của Liên minh Kinh tế Á — Âu, giúp đơn giản hóa việc thông quan hàng hóa và hậu cần. Nhiệm vụ chính của công ty vẫn không thay đổi: Làm thế nào để tìm kiếm khách hàng tại VIỆT NAM!

Đồng thời, nhiệm vụ còn phức tạp do hạn chế di chuyển giữa các quốc gia, trong bối cảnh đại dịch. Mạng lưới các chuyên gia quốc tế cung cấp một giải pháp — các dịch vụ của chương trình phân tích cú pháp «Soyuzconsult», để tìm kiếm khách hàng (người mua của các nhà cung cấp tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới.

Chương trình thuật toán của chúng tôi tìm các ứng dụng cho các sản phẩm bạn quan tâm, gửi đề xuất thương mại của bạn và thu thập các ứng dụng. Hơn nữa, bạn nhận được một cơ sở dữ liệu với các địa chỉ liên hệ và yêu cầu của khách hàng của bạn. Toàn bộ thủ tục đàm phán được thực hiện trên cơ sở các tiêu chuẩn quốc tế.

Chúng tôi đồng hành với việc chuẩn bị trước hợp đồng của giao dịch. Trên cơ sở yêu cầu, chúng tôi sẵn sàng đồng hành trong giao dịch chìa khóa trao tay. Tham vấn trực tuyến của các chuyên gia quốc tế Liên hệ chúng tôi! Danh bạ trên bìa video.

Развиваем семейный международный бизнес (экспорт импорт). Союзконсалт — международный центр развития семейного бизнеса. Проводим бизнес консультации. Организуем выход на рынок. Сопровождаем проекты. Обращайтесь +7499 7695425

Консультации по развитию бизнеса и ВЭД проектов souzconsalt.com

Продвижение, реклама, продажи товаров и услуг niejournal.ru

Продать купить товар — торговля на экспорт, импорт souztrade.ru

Экспертиза международных проектов souzconsalt.com/paladiev

Паладьев Олег Николаевич

Паладьев Олег Николаевич – международный эксперт по вопросам глобального предпринимательства, и развитию внешнеэкономической деятельности https://wa.me/79169906144. Персональные консультации для собственников и руководителей бизнеса (стратегические сессии, коучинг, аутсорсинг). Предпринимательская практика с 1994 года.

Написать
Send to WhatsApp
Приветствуем Вас, Коллеги!
Мы работаем только с юридическими лицами: Советы бесплатно! Консультации от 15 тыс.руб.
Присылайте свои предложения в WhatsApp